Klasa 2H
Nr Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25-8:10       j.ang p.Winkler Janicka  
1 8:15-9:00 j.polski KO 1 j.hiszpański-1/2 MD 102 matematyka WW 151 WF-1/3 Ke A
WF-3/3 #2HC F/2
j.polski KO 1
2 9:05-9:50 j.polski KO 1 matematyka WW 151 WF-1/3 Ke E/2
WF-3/3 #2HC E
WF-1/3 Ke E/2
WF-3/3 #2HC E
biologia ST 116
3 10:00-10:45 j.angielski-6/9 WN 201
j.angielski-9/9 JR 101
matematyka WW 151 j.angielski-6/9 WN 201
j.angielski-9/9 JR 101
matematyka WW 151 j.hiszpański-1/2 MD 101
u_geografia--2/2 ID 11
4 10:55-11:40 chemia TA 226 j.hiszpański-1/2 PM 15
j.hiszpański-2/2 MD 102
religia-1/9 XM 213 j.polski KO 1 geografia KW 211
5 12:00-12:45 historia Od 113 chemia TA 226 j.hiszpański-1/2 PM 15
j.hiszpański-2/2 MD 11
WOS Od 113 j.hiszpański-1/2 PM 15
j.hiszpański-2/2 MD 101
6 13:05-13:50 geografia KW 211 r_geografia KW 211 fizyka ZK 211 r_geografia KW 211 p_przedsięb. MT 114
7 14:00-14:45 zaj. wych. PM 15 Wych.rodz.-1/9 Ma 266 biologia ST 116 u_geografia--1/2 ID 14
j.hiszpański-2/2 PM 15
r_historia Od 113
8 14:55-15:40 j.hiszpański-1/2 MD 11
j.hiszpański-2/2 PM 15
p_ang_dyr-1/2 JR 101
informatyka-2/2 KZ 233
historia Od 113 u_historia-H-1/2 ID 14
j.hiszpański-2/2 PM 15
u_historia-H-2/2 ID 14
9 15:45-16:30 religia-1/9 XM 213   informatyka-1/2 KZ 233    
Obowiązuje od: 1.11.2021 r.
Drukuj plan
wygenerowano 22.11.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum