Klasa 3Cg
Nr Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25-8:10 historia R/matematyka P j.polski R j.ang P Wych.rodz.-1/1 Ma 162
u_przyroda-2/1 #pb3 165
u_przyroda-2/1 #pg3 168
1 8:15-9:00 j.polski CC 2 r_j.polski-10/ #pHC 2 WF-2/2 TY E r_biologia-3/1 #bHC 165
r_historia-4/1 #hHC 212
r_j.polski-10/ #pHC 2
2 9:05-9:50 j.angielski-1/2 OW 202
j.angielski-2/2 Sc 252
r_j.polski-10/ #pHC 2 j.niemiecki-4/1 #2Ng 214
j.niemiecki-5/1 #1Ng 102
j.rosyjski-7/1 #7Rg 260
j.hiszpański-10/ #h01 1
r_biologia-3/1 #bHC 165
r_historia-4/1 #hHC 212
r_angielski-1/1 OW 202
r_wos-2/1 RK 115
3 10:00-10:45 j.niemiecki-4/1 #2Ng 214
j.niemiecki-5/1 #1Ng 102
j.rosyjski-7/1 #7Rg 260
j.hiszpański-10/ #h01 11
j.angielski-1/2 OW 202
j.angielski-2/2 Sc 252
j.polski CC 2 matematyka Mk 176 r_angielski-1/1 OW 202
r_wos-2/1 RK 115
4 10:55-11:40 r_angielski-1/1 OW 202
r_wos-2/1 RK 115
matematyka Mk 176 j.polski CC 2 j.polski CC 2 zaj. wych. MT 114
5 12:00-12:45 r_biologia-3/1 #bHC 164
r_historia-4/1 #hHC 212
j.hiszpański-6/1 PE 14 u_hist.i sp.-1/1 MT 114 j.angielski-1/2 OW 202
j.angielski-2/2 Sc 252
matematyka Mk 176
6 13:05-13:50 r_biologia-3/1 #bHC 164
r_historia-4/1 #hHC 212
j.hiszpański-6/1 PE 14 u_hist.i sp.-1/1 MT 114 WF-1/2 #3BC F WF-1/2 #3BC E/2
WF-2/2 TY F/2
7 14:00-14:45 religia-1/1 #R3g 213
j.francuski-8/1 #F3g 18
  r_j.polski-10/ #pHC 2 WF-1/2 #3BC F/2 WF-2/2 TY E
8 14:55-15:40 religia-1/1 #R3g 213
j.francuski-8/1 #F3g 18
       
Obowiązuje od: 3 października 2021 r.
Drukuj plan
wygenerowano 03.10.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum