Sala Bs2
Nr Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25-8:10 MKS1 MKS1 MKS1    
1 8:15-9:00 JB 3pa,3pc s_zaj.sport.
Że 6pa-1/3 s_zaj.sport.
OJ 6pa-2/3 s_zaj.sport.
OJ 1pa s_zaj.sport.
JB 3pa,3pc s_zaj.sport.
2 9:05-9:50 JB 3pa,3pc s_zaj.sport.
OJ 6pa-2/3 s_zaj.sport.
OJ 6pa-2/3 s_zaj.sport.
OJ 1pa s_zaj.sport.
JB 3pa,3pc s_zaj.sport.
3 10:00-10:45 Że 1pa s_zaj.sport.
Ci 1pb e_wczesnoszk
JB 3pa,3pc s_zaj.sport.
SP 3pb e_wczesnoszk
OJ 6pa-2/3 s_zaj.sport.
4 10:55-11:40 Że 1pa s_zaj.sport.
OJ 2pa s_zaj.sport.
JB 3pa,3pc s_zaj.sport.
JB 3pa,3pc s_zaj.sport.
Że 6pa-1/3 s_zaj.sport.
5 12:00-12:45 SP 2pb e_wczesnoszk
Cd 1pc e_wczesnoszk
OJ 2pa s_zaj.sport.
OJ 2pa s_zaj.sport.
basen Ib+Ic Oj,Że (40)
6 13:05-13:50 SP34 + ZSS Że 1pa s_zaj.sport.
OJ 2pa s_zaj.sport.
OJ 2pa s_zaj.sport.
OJ 2pa s_zaj.sport.
7 14:00-14:45 SP34 + MKS1 MKS1 basen Ib+Ic Oj,Że (40) SP34+MKS1 OJ 2pa s_zaj.sport.
8 14:55-15:40 MKS1 MKS1 MKS1 MKS1 MKS1
9 15:45-16:30 MKS1 MKS1 MKS1 MKS1 MKS1
Obowiązuje od: 31 maja 2021
Drukuj plan
wygenerowano 28.05.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum